KAMPONG MENTIRI


Visi 

  “Bersatu menjadikan Kampong Mentiri untuk sejahtera, maju dan berpendidikan duniawi dan ukhrawi, berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Objektif 

-  Bersatu padu menjaga dan mewujudkan keamanan masyarakat Kampong

- Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya berdasarkan Melayu Islam Beraja

- Meningkatkan bidang pendidikan serta taraf hidup dikalangan penduduk kampong

- Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berdaya saing, untuk pembangunan negara yang berpanjangan.

- Menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan menghindari dari berpuak-puak dan masalah sosial

- Mewujudkan rasa kebersamaan dan setiakawan serta meberikan pelayanan  kepada masyarakat yang baik dan berkualiti.

- Menjaga dan memelihara nilai, moral dan budaya masyarakat kampong yang tinggi serta memelihara kedaulatan negara dan taat kepada Allah dan Raja. 


*KLIK GAMBAR UNTUK PERBESARKAN

STATISTIK JUMLAH PENDUDUK KAMPONG MENTIRIJenis-jenis Penerima Bantuan 

¨Pencen Tua – 155 Orang
¨Buta ( Penglihatan) – 1 Orang
¨Orang Kurang Upaya – 2 Orang
¨Pencen OG (Orang Sakit Jiwa) – 9 Orang¨Pencen Tua – 155 Orang
¨Buta ( Penglihatan) – 1 Orang
¨Orang Kurang Upaya – 2 Orang
¨Pencen OG (Orang Sakit Jiwa) - 9 Orang